IL Solid driver etter fylgjande verdiar: Respekt, Engasjement, Inkludering og Rettferd. I vår klubb er alle velkommen.

At kapteinsbindet er regnbogefarga er ein synleg måte å vise at dette ikkje bare er ord, men verdiar som ligg i ryggraden til medlemma i klubben. 

Det er ikkje til å legge skjul på at kaptein Ida Sofie Heimro og kaptein Levent Smakiqi kledde kapteinsbind  godt :)