Veldig mange tok turen til Solidhuset for årekjøp, sosialt samvær, kaker og kaffi. Og ikkje minst utdeling av flotte premiar.

Arrangementer blei avslutta med premie til alle born slik at ingen gjekk skuffa heim.

Basargjengen har gjort ein super innsats med arrangementet. Alle gruppene har bidratt med loddsalg, kaker, premiar og anna. 

Inntekta frå arrangementet er øyremerka kurs og utdanning i idrettslaget.