Me fekk gjennomført eit godt møte der alle med rolle ift kriteriene i kvalitetsklubb fekk presentert seg sjølv og jobben de gjer. 

Helge kom med nyttig informasjon frå kretsen og me håpar me fekk presentert klubben vår på ein god måte og ikkje minst all aktivitet me har.

No er me inne i siste etappe i sertifiseringsarbeidet.

Takk til alle medlemmer og Solidvenner for alt de bidrar med!