Som fotballdommar kan vi tilby følgjande

  • Kampar på tilpassa nivå
  • Veiledere/faddere
  • Tilbud om tiltak ila sesongen
  • Egen oppfølgingsansvarlig for jenter
  • Dommarsamlingar/faglig påfyll gjennom sesongen
  • Eit spanande miljø
  • Nye vennskap
  • Spanande utfordringar

For dei som vil dømme for Solid vil ein få dekka kursavgifter og utstyr, samt utgifter knyttet til samlinger og kurs i regi av NFF Hordaland. For meir informasjon sjekk ut NFF Hordaland eller kontakt Torleif Værøy på e-post t.varoy47@gmail.com