Innkalling til årsmøte i friidrettsgruppa

Dato for årsmøte i friidrettsgruppa vert 10. mars 2019, klokka 19.00 i Solidhuset.
 
Vanlege årsmøtesaker.
 
Forslag ein ønskjer handsama på gruppeårsmøte, må vera gruppestyret i hende seinast 14 dagar før årsmøte.
 
Alle medlemmer er velkomne.
 
Tilbake