Dato for årsmøte i symjegruppagruppa vert 6. mars 2019, klokka 19.00 i Solidhuset.
 
Vanlege årsmøtesaker.
 
Forslag ein ønskjer handsama på gruppeårsmøte, må vera gruppestyret i hende seinast 14 dagar før årsmøte.
 
Alle medlemmer er velkomne.