Dato for årsmøte i Handballgruppa vert 13. mars 2019, klokka 20.00 i Solidstova.
  
Forslag ein ønskjer handsama på gruppeårsmøte, må vera gruppestyret i hende seinast 14 dagar før årsmøte
 
Alle medlemmer er velkomne.