Det blir ikke rekrutert folk til styre eller andre verv på møtet så alle kan møte uten
å frykte for at de går heim med et verv rundt nakken
 
Dersom du ikkje har anledning å møta eller ønsker meir info ta kontakt
med Kurt Grundvold  tlf. 99118950 eller  kurt.grundvold@sklbb.no