Innkalling til årsmøte i turngrupa

Dato for årsmøte i turngruppa vert 21. februar 2019, klokka 19.00 i Solidhuset.

 
Vanlege årsmøtesaker.
 
Forslag ein ønskjer handsama på gruppeårsmøte, må vera gruppestyret ved leiar (Vegard Gundersen) i hende seinast 14 dagar før årsmøte.
 
Alle medlemmer er velkomne.
 
Tilbake