NIF har no komt med eit pålegg om innbetaling av medlemskontigent som ei eiga føring til idrettslaget.

Frå 2019 vil medlemskontigent til IL Solid bli sendt ut frå hovudstyret i kubben. Det vil sei at alle medlemmer betaler kun eitt – 1 -  medlemsskap i Solid– kr 150,- – uavhengig av kor mange aktiviteter ein er med på (turn, svømming, håndball, fotball, friidrett). 

Styret i IL Solid har vedtatt at all kontingent settes på egen konto – som m.a. skal brukast til eit nytt "Solidfond", der medlema i IL Solid kan søke om stønad til kontingent, treningsavgift mm.

I tillegg betalar kvar utøvar inn ordinær «treningsavgift» (same sum som tidlegare kontingent) til kvar gruppe ein deltar i.

For dei utøvarane som deltar kun i ei av gruppene våre vil det bli ei lita auke i totalsummen, men dei som er med på fleire aktivitetar vil i utgangspunktet kunne betale mindre enn tidlegare.

Me håper på forståing for denne omlegginga – det er viktig for oss i Solid å drifte klubben etter gjeldande regler og retningslinjer.

Meir informasjon om Solidfondet kjem ut på nettsidene i byrjinga av 2019.