Jeg vil benytte denne julehilsen til å takke alle våre frivillige i fotballen.

Selv om vi er en relativt liten klubb sammenlignet med andre fotballklubber, har vi mange flotte frivillige trenere, lagledere, dommere, styremedlemmer og komité medlemmer som gjøre en helt utrolig jobb for at vi skal ha et godt fotballtilbud i bygda vår. Så også i år.

Da vi gjennomførte Eat Move Sleep cupen vår i April for 12 år på rad, var rundt 400 personer involvert som frivillig. Det er over 10% av alle innbyggerne i Sagvåg, Litlabø og Dåfjorden (!)

Cupen hadde 188 påmeldte lag fra Haugesund i sør til Bergen i Nord.

Det ble spilt 290 kamper på to dager. Antall dugnadstimer havnet på rundt 2200 timer.

Dette er et massivt løft for en liten klubb som vår. Samtidig viser det at vi har mange frivillige som virkelig ser verdien av at vi har et godt aktivitetstilbud til våre unger.

Neste år vil Eat Move Sleep Cup gå av stabelen 6-7 April, så sett av datoen.

Vi har i året som gikk, arbeidet mye med å kvalifisere oss til kvalitetsklubb nivå 1. Kvalitetsklubb er et utviklingsprogram for fotballklubber som gjennomføres i samarbeid med NFF. I korthet går det ut på å utvikle en godt strukturert klubb, med viktige roller og kompetanse på plass.

Gjennom denne prosessen ønsker vi også å legge til rette for at det skal være enkelt å være frivillig. Enten som trener, lagleder, dommer eller styremedlem.

Dette er viktig for oss. Vår kapital regnes ikke i penger, men i antall engasjerte frivillige.

Dess flere frivillige vi har rundt lagene, dess bedre aktivitet får vi til ungene våre.

I året som kommer, vil vi fortsette arbeidet med å gjøre det bedre å være frivillig i fotballen.

Vi ønsker også at enda flere skal utdanne seg til trenere. At flere skal ta lederkurs. Dette gjør vi fordi vi tror at kompetanse virkelig betyr noe for utviklingen av våre spillere.

Foruten noen uker i desember og januar, er det aktivitet for barn, unge og voksne ute på solidbanen. Klubben har vært med å prege bygden og bydelen i mer enn 70 år. Klubben har vært med på å prege identiteten til hele generasjoner i vår del av kommunen. Klubben er med andre ord en viktig identitesbærer for barn, unge og voksne.

Hver dag, året igjennom er vi med på å forme barn og unge til de de er, og til det de blir.

Jeg er sikker på at det er mange, godt opp i årene, som fortsatt har venner og venninner de traff på solidbanen.

Dette er kanskje enda mer viktig enn at vi spiller god fotball. Vi er med på å bidra til å skape gode fotballspillere, men kanskje enda viktigere er det hvordan disse spillerne blir som mennesker.

Alt sammen satt i system av frivillige.

God Jul og Godt Nytt år

Torleif Værøy
Leiar i IL Solid Fotball