Tilrettelagt fotball vart ein suksess frå første dag - Solid sin visjon «Rein Glede» viser godt att i aktiviteten til dette flotte laget. 

Tusen takk - igjen - til banken vår - for ei raus pengegåve - som gjer at me kan bruke meir tid på god tilrettelagt aktivitet for Solidstjernene - og litt mindre tid til å skaffe penger til aktiviteten.