Me vil gjerne få takka Sagvågståvo Kafe & Heistårnet Pub for flott gjennomført arrangement. Dette var veldig kjekt!
Tusen takk óg til Spar Kjøp ved Britt Heidi Værøy for flotte premiar og våre eigen Anita Kehr for organisering og gjennomføring


Takk for ein kjekk laurdag, alle som kom!