I helga har Solid stilt med 26 utøvarar på Stord Swim Cup. Desse flotte utøvarane deltok på Rekruttstemnet i pausen. I tillegg hadde me 13 utøvarar på hovuddelen av stemnet, der dei hanka inn både medaljar, drøssevis med personlege rekordar og gode erfaringar. Kjempehelg!! Tusen takk til Stord Symjing for flott gjennomført stemnehelg!