Søndag 19. mars 2023

Sakslista til årsmøtet, samt orientering om innkommande saker er lagt ved.