23. februar 2023

I år har NFF endret breddereglementet sitt. (§ 2–9). En har åpnet opp slik at en kan danne samarbeidslag på tvers av klubbene på en mer fleksibel måte. Det er også åpnet opp for et bredere samarbeid over flere årskull, uten at en melder overgang fra klubb til klubb.
Dette gir klubbene på Stord en god mulighet for å danne samarbeidslag, der en ser at dette er nødvendig.

Vi ønsker i første omgang å inngå et 3 års prosjekt.

Klubbene har satt ned en prosjektgruppe, bestående av representanter fra alle klubbene. Noen lag vil inngå samarbeid allerede denne sesongen, slik at en kan høste erfaringer til det videre samarbeidet, de 2 neste årene.

Stord, Trott og Solid ønsker å ta vare på de gode nærmiljøene i Hustredalen, Prestegardskogen og Vikahaugane. Dette for å ivareta god rekruttering, identitet og nærhet til anleggene. Samtidig ønsker vi å utnytte potensialet ved å skape gode, levedyktige lag når spillerne blir eldre.

Sportsplanen og håndbok er det som regulerer aktiviteten i klubbene. Når en inngår et slikt samarbeid, vil det være naturlig at en også har felles regelverk og retningslinjer på noen områder.

Dette håper vi vil føre til en felles «veikart» for alle våre spillere på Stord, uavhengig av ambisjonsnivå og klubb.

 

Det blir informasjonsmøte for trenere, lagledere og andre ressurspersoner rundt lagene, 10 år og oppover, i Solid, Trott og Stord.

Dato: Mandag 6.mars 2023

Tid:    kl 19.00

Sted:  Nysæter ungdomsskule - kultur og idrettspark, Amfiet.

Etter møtet blir det anledning til ei kort omvisning i den nye, flotte storståva på Nysæter.

Vel møtt!