Publisert 16. februar 2023

Saker som de ynskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast 12. mars per e-post (styret@ilsolid.no), eller eventuelt per post til IL Solid, Postboks 74, 5408 Sagvåg.


Fullstendig sakliste og saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg for medlem seinast ei veka før årsmøtet.
For å ha stemmerett eller velgast til verv må medlemmet ha vore medlem i idrettslaget i minst ein måned, fylle minst 15 å løpet av 2023 og ha betalt medlemsavgifta. Medlem under 15 år har møte-, tale- og forslagsrett.
Om det har spørsmål som gjeld årsmøtet, kan leiar Karl Olav Gravdal kontaktast på 95 232 696 eller styret@ilsolid.no, eller klubbkoordinator Hans Petter Almås på 926 41 113‬ / post@ilsolid.no.


I løpet av møtet vil det og bli gjennomført årsmøte/generalforsamling for Stiftinga Solidhuset og Solidhuset drift.


Velkommen til årsmøte!