3èr banene med vant er med å stimulere til en betre og meir effektiv aktivitet, og har etter kvart ført til ein betre trenings- og kampkvardag for dei yngste spelarane våre. Dei nye banene er i bruk på kvar trening og kamp, kvar veke, heile året.

Vi vil atter ein gong rette ein stor takk til Sparebanken Vest for å stimulere til aktivitet i IL Solid.

Framme fra venstre: Sander Valvatne, Sebastian Hindenes, Olav Åsmul Gravdal, Lasse Thorland Aasheim, Noah De Jongh, Nikolai Mannes Kriek og Sander Heimly

Bak: Trenar Ole Christian Hemly og Banksjef Arve Havnerås