Publisert 20. februar 2022

Årsmøtet er 20.03.2022 kl 18.00 i Solidhuset.

Saker som eit medlem ynskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast 6.mars til IL Solid, Postboks 74, 5408 Sagvåg eller på e-post til styret@ilsolid.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmane seinast ei veka før årsmøtet på heimesida til IL Solid:

www.ilsolid.no

For å ha stemmerett eller velgast til verv må medlemmet ha vore medlem i idrettslaget i minst ein måned, fylle minst 15 å løpet av 2022 og ha betalt medlemsavgifta. Medlem under 15 år har møte-, tale- og forslagsrett.

Om det har spørsmål som gjeld årsmøtet, kan leiar Karl Olav Gravdal kontaktast på 95 232 696 eller styret@ilsolid.no.

I løpet av møtet vil det og bli gjennomført årsmøte/generalforsamling for Stiftinga Solidhuset og Solidhuset drift.

Velkommen til årsmøte!