Det vert årleg medlemsmøte i turngruppa tysdag 15. februar kl 18.00 i Solidhuset (i Solidståvo).
IL Solid er delt inn i grupper som har sine årlege medlemsmøter før hovedlaget sitt årsmøte i mars.

I turngruppa sitt medlemsmøte vil ein mellom anna gå gjennom rekneskapen for 2021 og budsjettet for 2022, oppsummere fjoråret ved å godkjenne årsmeldinga for 2021 og fastsette treningsavgiftene.

Vel møtt!