Saker:

 

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av saksliste
 3. Val av ordstyrar
 4. Val av referent
 5. Val av to personar til å underteikna protokoll
 6. Årsmelding
 7. Rekneskap
 8. Budsjett
 9. Handboka
 10. Treningsavgift
 11. Val
 12. Innkomne saker