Alle fotballinteresserte born / ungdommer opp til 18 år som ønsker å delta må reise i følgje med ein
ansvarleg vaksen – enten saman med laget sitt og minst ein vaksen, eller saman med ein føresett.

Ein treng ikkje vera medlem i ein av fotballklubbane for å vera med – her vil me ha ALLE ME!


Ein vaksen melder på seg sjølv + born / ungdommer ved å sende mail med navneliste og kontaktinfo
innan 29.oktober til:


Grethe@Fadnes.com


Ein vil då få mail tilbake med betalingsinfo, og eigenandel må betalast innan 30.oktober for å verta
registrert.


Turen blir slik:

Laurdag 6.november


Kl 14.30 Oppmøte / avreise frå Vikahugane
Kl 18.00 Brann Stadion: Brann – Rosenborg
Kl 23.00 Ankomst Vikahaugane (kan bli tidligere om me rekk ei ferje før…)

Kontakt ALLE ME! Prosjektet, Grethe Fadnes, mob 41201608, om du har spørsmål.