Dei eldste må symja 400 fri, 200 medley, 200 bryst, 200 rygg og 100 butterfly, og vera ein av dei 24 beste i sin region for å få lov til å delta på stemnet.
Serina Drange Haugland (15), Ingvild Bjørgen Gregersen (14) og Thomas Hatlevik (13) har alle klart denne kvalifiseringa og kome gjennom nålauga. Julie Drange Haugland (12) klarte óg kvalifiseringa, men måtte prioritere leirskule denne gongen.

Dei yngste må symja 400 fri, 200 medley, 100 bryst, 100 rygg og 50 butterfly, og treng berre godkjende tider for å lov til å delta på stemnet.
Simon Farstad Skåla (11) og Jakob Bjørgen Gregersen (11) har begge klart desse krava.

Me ynskjer dei lukke til på stemnet!

Bilete 1:
Bak: Thomas Hatlevik, Serina Drange Haugland, Ingvild Bjørgen Gregersen.
Framme: Simon Farstad Skåla, Jakob Bjørgen Gregersen.

Bilete 2:
Simon Farstad Skåla, Thomas Hatlevik, Serina Drange Haugland, Ingvild Bjørgen Gregersen, Jakob Bjørgen Gregersen.