Meir informasjon om fritidskortet finn ein på Stord Kommune sine nettsider:

https://www.stord.kommune.no/fritidskortet.561817.nn.html

Den tekniske løysinga er framleis ny for oss, så me jobbar no med å finne ut korleis fritidskortet kan integrerast i løysinga me nyttar til utsending av treningsavgifter (Spond). Meir informasjon om dette vil bli sendt ut når betalingsforespørslane for hausten vert sendt ut.