Me skal rydde og pynte anlegget: plukke bos, stelle blomster og busker, koste asfalt og avslutte med å lage klar til serieturneringa som starter kl 13.00.

Ta med hageredskap, trillebår og feiekost