I 2022 blir det cup 23. og 24.april :-)

Og i morgon skulle årets Solid-avis komt ut. Men siden det ikkje er cup i helga, velger me å tilpasse oss til Sunnhordland sin dato for fulldistribusjon og avisa kjem difor i alle sin postkasse fredag 23.april :-)

Gled dykk!

Me er glad, stolt og utruleg takksam for våre gode samarbeidspartnarar som nok ein gong, for 12 år på rad,  gjer det mulig for oss å lage Solid-aviso.

I Solid-aviso får me vist fram annonser for dei bedriftane som støttar oss - og me får vist fram klubben vår: kven me er og kva me driv med og står for.