På grunn av korona blir det desverre ikkje same flotte matservering som det pleier - men håper likevel at mange tek turen og bidreg til at me får rusta opp anlegget til seriestart :-) Frivillige som kjem vil verta fordelt på anlegget slik at me held oss innanfor koronarestriksjonene.

Ber dei som har anledning om å ta med:

kost, krafse, krafsebrett, trillebår, hammer, sag, batteridrill, anna hageredskap.

Eksempel på oppgåver som skal uførast:

- Rydding, luking, kosting, flytting av masse

- hjul og nett på målene, fikse nettet mellom banane

- Fikse innbytterbenkene

- Flytte og sortere utendørs utstyr

- Vaske og klargjere garderober

Vel møtt! :-)