Nominasjonar til nye heidersteikn

Nominasjonar til æresmedlemskap, eldsjel-prisen og heidersmerke kan sendast til leiar av merkenemnda, Kurt Grundvold, på e-post: kurt.grundvold@sklbb.no.

Frist for å komme med nominasjonar i 2021 er 5. februar.

 

 1. Æresmedlem (oppdatert)

Eit Æresmedlemskap er den høgaste utmerkinga eit medlem kan få i IL Solid og kan tildelast medlemmer som har utmerka seg særleg, og fyller fleire av desse vilkåra: 

 • Har lang og tru teneste i klubben og har vore eit godt førebilete for klubben og dei verdiane klubben har - Respekt, Engasjement, Inkluderande, Rettferdighet
 • Har engasjert seg i fleire ulike verv/grupper i IL Solid over lengre tid
 • Har sett eit særleg preg på IL Solid som aktiv, trenar, styremedlem eller med anna arbeid
 1. Eldsjel-prisen (Ny)

Eldsjel-prisen kan tildelast eit medlem som har utmerka seg over tid ved å innfri eit eller fleire av desse punkta:

 • Gjera ein innsats som trenar/lagleiar/styremedlem i ei gruppe over lengre tid, ut over det «normale».
 • Representera IL Solid på ein positiv måte. I lokale, regionale eller nasjonale verv innan idretten.
 • Vera initiativtakar til ny aktivitet, eller bidra sterkt til å oppretthalda eksisterande aktivitet.
 • Vera eit førebilete for klubben og verdiane til klubben – Respekt, Engasjement, Inkluderande, Rettferdighet.
 1. Heidersmerke (Ny)

Heidersmerke kan tildelast eit medlem som innfrir eit eller fleire av desse punkta:

 • Vunne gull i NM, eventuelt har fleire sølv- og/eller bronsemedaljar
 • Representert Noreg i landskampar, internasjonale meisterskap
 • Representert IL Solid som dommar/trenar i fleire år på krets og/eller nasjonalt nivå
 1. Månadens Solid-ven (Ny/oppdatert)

Månadens Solid-ven kan tildelast eit medlem i ei av gruppene som har utmerka seg spesielt, gjort nok meir enn forventa i løpet av den siste tida. Vert delt ut av gruppene, når dei meinar nokon fortener det. Månadens Solid-ven har vore utdelt tidlegare, men har no fått status som eit offisielt heidersteikn for heile klubben.

Statuttar for utdeling av heidersteikn finne ein her.

Tilbake