På vårt årlige arbeidsmøte i januar bestemte vi oss for at 2020 skulle bli et år der vi virkelig satte fokus på ungdomsfotballen. Vi satte av betydelige summer i budsjettet for at vi skulle fokusere på ungdommene i klubben. Vi hadde planer om turer til Bergen og Brann. Vi skulle gjennomføre treningsleirer, Stavangertur og andre sosiale arrangement for at flest mulig av klubbens ungdommer skulle trives og ha det godt både på og utenfor banen.

På grunn av koronaviruset måtte vi dessverre legge det meste av disse tiltakene på is.

Pandemi og usikkerhet har utfordret oss på mange områder som organisasjon. Heldigvis fikk vi hatt dispensasjon fra avstandsreglene, og kunne fortsette treninger og kamper for aldersbestemt fotball.

Trenere, foreldre og frivillige over hele linjen har gjort en fantastisk innsats for at vi skal kunne tilby fotballaktivitet for våre barn og unge.

Viktige møteplasser

Det er mange møteplasser og arrangement som er viktige for klubben. Viktige motivasjonsfaktorer for spillere, trenere og frivillige.

Et slikt arrangement er vår årlige Eat Move Sleep cup som knytter klubben sammen og hvor vi jobber sammen mot et felles mål. De årlige sommercupene som Danacup, Norway Cup, Etne cup, Voss cup er også viktige motivasjonsfaktorer.

Disse kunne vi dessverre ikke gjennomføre i år.

Andre arrangement som trener og oppmannsmøter, foreldremøter, klubbkonferanser er også viktige for klubben. Det er på disse møteplassene vi får diskutert klubbens utvikling og hvor vi får engasjert frivillige. Slike møteplasser er sterkt redusert i år. Dette har ført til at vi har vært nødt til å bruke lenger tid på noen oppgaver og avgjørelser enn vi normalt ville gjort.

Sesongen 2021

I Solid fotball sine styrer og utvalg planlegges det mot neste år. Vi opplever et stort engasjement fra våre frivillige. Vi har i høst vært så heldige å få plass flere nye frivillige i forskjellige roller i klubben. Andrè Valvatne har tatt på seg vervet som sportslig leder. Han har med seg mange gode folk i sportslig utvalg, som nå jobber med ulike sportslige tiltak som vil materialisere seg i 2021.

Vi har fått med oss Vidar Sætrevik som ny herretrener. Vidar og teamet rundt han er godt i gang med å planlegge neste sesong i 5. divisjon. Vidar er en erfaren trener med god kunnskap om lokalfotballen. Han er fotballfaglig dyktig, og vil bidra til å gi seniorfotballen i Solid et løft. Det er selvfølgelig en stor usikkerhet når seniorfotballen vil rulle igjen, men vi satser på å være klare når det åpnes opp igjen. Dette vil være til inspirasjon for våre ungdomslag på guttesiden.

Sammen med våre naboklubber er vi i gang med planleggingen for å gi et godt tilbud til våre jentelag i ungdomsfotballen.

Klubben har god kontakt med naboklubbene våre, og har nå jevnlige møter under mottoet flest mulig, lengst mulig i egen klubb. Der vi har et ekstra fokus på frafall i ungdomstrinnene. Et nært samarbeid med naboklubbene våre er viktig for å kunne gi et fotballtilbud til alle.
De siste årene har vi samarbeidet med Trott og Fitjar på jente og damesiden. Etter at Patric og Nils Bjarte tok juniorlaget vårt på jentesiden gjennom en høstsesong uten tap, viser dette at det er mye godt å bygge på.

Det gror godt i de yngste barnekullene. Vi opplever et stor engasjement rundt barnelagene og satser på at vil stille mange lag i barnefotballen neste år.

Eat Move Sleep

Vi er i gang med Eat Move Sleep cupen som skal avholdes i april neste år. Vi har en meget erfaren komitè som arbeider med dette. Det som blir litt spesielt til neste års cup er at den må være koronavennlig. Dette vil nok føre til at den blir noe mindre enn tidligere. Men vi skal skape fotballfest for ungene i trygge og gode omgivelser.

Vi satser også på å gi ut en ny utgave av Solidaviso.

Anlegg

På anleggsiden er vi godt i gang med en oppussing av speakerbua, som vi nå også vil bruke som en møteplass for våre trenere. Dette skal bli et rom hvor en kan gjennomføre møter og diskusjoner. Vi har også frivillige som er med i diskusjonene om innholdet i den nye idrettshallen. Det er viktig at vi står klare med gamle og nye fotballaktiviteter, den dagen hallen åpnes.

E-Sport

I høst var Solid ett av 18 lag fra Hordaland som meldte på lag til kretsmesterskapet i FIFA. Mats Valvatne og Joar Sørensen ble valgt til å være våre representanter i dette mesterskapet. Dette er først og fremst en sesong vi skal lære om hvordan vi skal arrangere og organisere FIFA i vår klubb. Til neste år satser vi på å arrangere et klubbmesterskap som skal lede til klubbens representanter i KM.

Alt handler om frivillighet

Vi er en god klubb med mange engasjerte trenere, foreldre og frivillige og vi er avhengige av at noen velger å gi av sin fritid, for at barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår i vår bydel.
En stor takk til alle Dere som gjør nettopp dette.


Så har vi mange oppgaver hvor vi trenger flere hender. Vi håper derfor at flere vil se verdien av å skape gode fotballøyeblikk for barn og unge i bydelen.

Vi håper at vi snart kan møtes igjen under normale omstendigheter, der REIN GLEDE står i høysetet.

Styret i Solid fotball vil ønske hver og en av våre spillere, trenere foreldre og andre tillitsvagte

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!