Symjing betalar store summar i året for leige av basseng både i Kulturhuset og Rehabiliteringssenteret. Gruppa har lite anna inntekt enn treningsavgift og dugnad, så dette kjem godt med i denne tida.

Tusen takk til Sparebanken Vest for eit særdeles viktig bidrag for å sikra den vidare drifta av både symjeopplæring og konkurransesymjing for IL Solid Symjing. Me er audmjuke og takksame for denne tildelinga. Dette set me så stor pris på!! ❤️

Me heiar samstundes på Litlabø og Sagvåg Samfunnshus - eit viktig bygg for bydelen. I dag mottok dei 50.000 til den vidare drifta!

#samangjervidetbetre #SparebankenVest #SparebankenBEST ❤️

 

-Hilde

Nestleiar, IL Solid Symjing