Idrettslaget Solid fylle 75 år den 25 August. På grunn av usikkerhet knytta til den pågåande Koronapandemien har me utsatt feiringa til November. Me vil feire det med ulike arrangement i veke 45. Meir informasjon vil komme etterkvart.