Solid Fotball følger myndighetene og NFF sine råd når vi nå åpner for treninger i alle aldersgrupper. For å følge rådene er vi avhengige av at foresatte og frivillige er med å hjelper trenere og lagledere i å få dette til. Dette gjelder i særlig grad barnefotbllen. Vi vil derfor utfordre alle foresatte å hjelpe til, slik at treningene kan gjennomføres i henhold til koronavettreglene.

Solid Fotball har Antibac tilgjengelig i utstyrsrommet under tribunen for Solid sine lag. Siden garderobene er stengt ber vi om at alle tar en grundig håndvask hjemme, før og etter trening. Deretter vasker de seg med Antibac rett før og etter trening.

Vi ber om at baller og utsyr vaskes med såpe og vann eller antibac mellom trening.

Dersom spillerne viser tegn til sykdom, skal de holde seg hjemme.

Treningstiden vil bli justert etter behov

 

 

Fotballens koronavettregler

Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
Maks 20 spillere per gruppe. Det bør være en leder tilstede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
Det er tillatt å heade, samt å ta på ballen med hendene
Ballen bør rengjøres mellom hver økt
Kjegler og annet utstyr bør rengjøres før og etter hver treningsøkt
Felles garderober skal ikke benyttes
Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten

 

NFF INFO