Då koronaen braut ut anmodna både NFF og Tine alle klubbane om å ikkje planlegga Tine fotballskole denne våren/sommaren men heller flytte den til hausten.
Styret i Solid fotball valgte på styremøte i April å følge denne anmodninga og har difor flyttet årets Tine fotballskule fra Juni til haustferien.
Gutar og Jenter 6-12 år er velkommen til Tine fotballskule 5 - 7 oktober.
Invitasjon og påmeldingslink kjem etter sommarferien.