Solid Fotball følger myndighetene og NFF sine råd når vi nå åpner for treninger i alle aldersgrupper.  For å følge rådene er vi avhengige av at foresatte og frivillige er med å hjelper trenere og lagledere i å få dette til. Dette gjelder i særlig grad barnefotbllen. Vi vil derfor utfordre alle foresatte å hjelpe til, slik at treningene kan gjennomføres i henhold til koronavettreglene.

Solid Fotball har Antibac tilgjengelig i utstyrsrommet under tribunen for Solid sine lag. Siden garderobene er stengt ber vi om at alle tar en grundig håndvask hjemme, før og etter trening. Deretter vasker de seg med Antibac rett før og etter trening.

Vi ber om at baller og utsyr vaskes med antibac mellom trening.

Dersom spillerne viser tegn til sykdom, skal de holde seg hjemme.

Treningstiden er justert 

Fotballens koronavettregler

 • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Maks 20 spillere per gruppe. Det bør være en leder tilstede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
   - Maks 10 spillere per gruppe for aldersgruppen 6-9 år 
 • Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Det er tillatt å heade, samt å ta på ballen med hendene
 • Ballen bør rengjøres mellom hver økt
 • Kjegler og annet utstyr bør rengjøres før og etter hver treningsøkt
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten