Solid Fotball følger myndighetene og NFF sine råd når vi nå åpner for treninger i alle aldersgrupper.  For å følge rådene er vi avhengige av at foresatte og frivillige er med å hjelper trenere og lagledere i å få dette til. Dette gjelder i særlig grad barnefotbllen. Vi vil derfor utfordre alle foresatte å hjelpe til, slik at treningene kan gjennomføres i henhold til koronavettreglene.

Ved å åpne for treninger fra og med 5. Klasse håper vi dette kan være en sosial møteplass, siden de ikke kan møtes på skolen enda.

Solid Fotball har Antibac tilgjengelig i utstyrsrommet under tribunen for Solid sine lag. Siden garderobene er stengt ber vi om at alle tar en grundig håndvask hjemme, før og etter trening. Deretter vasker de seg med Antibac rett før og etter trening.

Vi ber om at baller og utsyr vaskes med antibac før og etter trening.

Dersom spillerne viser tegn til sykdom, skal de holde seg hjemme.

Vi ønsker etterhvert å gi alle lagene mulighet til organisert trening

Fotballens koronavettregler

 • En fotballbane regnes som et offentlig sted, og det skal maks være 50 personer tilstede.
 • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Maks 15 spillere per gruppe. En leder per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Alltid 1 meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Kun keeper kan ta på ballen med hendene
  • Maks to spillere (keepere) per gruppe (+ eventuell keepertrener) kan ta på ballene gjennom hele økta, gitt at de bruker egne keeperhansker.
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.