Styret i Solid Fotball har de siste dagene diskutert hvordan vi som klubb kan etterleve dette.
Det er særlig 2 vesentlige regler som kan være utfordrende:

• Kontakt med ball og utstyr
• Avstand mellom spillere på minst 2m

Signalene fra myndighetene er at om vi er 100% trygg på at planlagt aktivitet kan gjennomføres i samsvar med smittevernbestemmelsene vil det normalt være greit, er vi i tvil, lar vi det være.

Vi er i tvil.

Vi har derfor konkludert med at Solid fotball ikke har kapasitet å følge opp smittevernreglene i sin helhet, slik de foreligger nå. Vi vil derfor holde treningene stengt inntil videre.

Vi vil kunne endre dette på kort tid dersom det kommer nye momenter inn i bildet. Vi følger med.

Solidbanen kan altså brukes, så lenge man følger smittevern reglene. men at dette skjer på eget ansvar. Vi ber også foresatte om å følge med på barnas aktivitet på banen.

 

Følgende regler gjelder:
• Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
• Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
• Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
• Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
• Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
• Ikke ta på ballen med hendene
• Unngå heading
• Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
• Felles garderober skal ikke benyttes
• Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Fotballstyret