Logg inn Her eller bruk Vipps nr. 600844

Solidfondet er oppretta med mål om å gje alle born og unge som er medlem i IL Solid høve til å bli med på cupar, reiser og andre aktivitetar tilknytta idrettslaget, uavhengig av den private økonomiske situasjonen heime.

Som støttemedlem vil du ha samme rettigheter som alle andre medlemmar i Solid.

Aldri før har det vært meir aktuelt enn no.
På grunn av den pågåande koronapandemien har Idrettslaget vært nødt til å avlyse mange inntektsbringende arrangement. Samstundes er mange familier sendt ut i ei usikker økonomisk framtid.
For at dette ikkje skal få for store konsekvensar for den enkelte medlem treng vi din støtte.

Om vi alle kan bidra litt, vil overgangen til ein normal kvardag bli enklare.