Styret kallar med dette inn til årsmøte i IL Solid.

Årsmøtet er 07.06.2020 kl 18.00 i Solidståvo.

Saker som eit medlem ynskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast 24.mai til IL Solid, Postboks 74, 5408 Sagvåg eller på e-post til styret@ilsolid.no. Det er ønskeleg at at vedlagte mal vert nytta.

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmane seinast ei veka før årsmøtet på heimesida til IL Solid:

www.ilsolid.no

For å ha stemmerett eller velgast til verv må medlemmet ha vore medlem i idrettslaget i minst ein måned, fylle minst 15 å løpet av 2020 og ha betalt medlemsavgifta. Medlem under 15 år har møte-, tale- og forslagsrett.

Om det har spørsmål som gjeld årsmøtet, kan leiar Karl Olav Gravdal kontaktast på 95 232 696 eller styret@ilsolid.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennleg helsing,

Styret i IL Solid