IL Solid er delt inn i grupper som har sine årlege medlemsmøter før hovedlaget sitt årsmøte i mars.

I turngruppa sitt medlemsmøte vil ein gå gå gjennom rekneskapen for 2019 og budsjettet for 2020, oppsummere fjoråret ved å godkjenne årsmeldinga for 2019, fastsette treningsavgiftene, samt velge inn personar i gruppestyret, i tillegg til ein ein representant til hovudstyret.

 

Vel møtt!