Det er få ting som engasjerer så mye som fotball. Mange har et heitere forhold til fotball, enn til sin egen partner. Fotball engasjerer. Taper du fotballkamper er absolutt alt gale. Og vinner du fotballkamper er absolutt alt bra.

Med et slikt engasjement har vi et godt utgangspunkt for å drive aktiviteten vår.

Men fotball handler også om vennskap, identitet, tilhørighet, mestring og helse. Elementer som er verdt å jobbe mer med. Det er dette som danner grunnlaget for å prestere på banen.

Det å skape gode treningsgrupper, der spillerne får oppleve tilhørighet er kanskje noe av det viktigste vi driver med. Det betyr ikke at vi alltid får det til, men at vi hele tiden må arbeide for å få det til.

Våre verdier Respekt, Engasjement, Inkludering og Rettferdighet er derfor bærende elementer i aktiviteten vår i Solid Fotball. Sportsplan og Håndbok er dokumentene våre som beskriver hvordan vi bruker verdiene våre aktivt. Dette er våre plandokument som er blitt utrullet i 2019 og ligger lett tilgjengelig på klubbens hjemmeside.

Det å drive en fotballgruppe er en kontinuerlig endringsprosess. Antallet spillere endrer seg. Noen gir seg, andre kommer til. Frivillige trenere og ledere kommer og går. Strømninger og interesser hos barn og unge endrer seg. Og de økonomiske rammene endrer seg.

2019 har vært det året da konsekvensene av små årskull i Sagvåg og Litlabø virkelig har satt sitt preg på klubbhverdagen. Trenere, lagledere, styre og utvalg har virkelig jobbet beinhardt og innbitt for å skape et så godt treningstilbud som mulig, til tross for at det er færre spillere. Seniorlagene har også fått merke dette i år, da det har vært færre spillere som har tatt steget opp til våre øverste lag.

Når en ser på elevtallet i Sagvåg og Litlabø er vi nå inne i en periode med små kull.
Årskullene fra 1989 til 2000 ligget på mellom 70 til 80 elever. Mellom 2001- 2008 varierer årskullene fra 56 til 64 elever. Dette er en nedgang på mellom 20 og 30 prosent.

Dette illustrerer litt av utfordringene vi har stått overfor i 2019, og vil stå overfor i noen år fremover. Spesielt i ungdomsfotballen. For en mindre klubb som Solid er et slikt fall i årskull en stor utfordring.

Vi vil i året som kommer ha et særlig søkelys på ungdomsfotballen. Vi vil informere om disse tiltakene over nyttår.

Heldigvis ser vi at årskullene fra 2009 og framover ser mye bedre ut. Og det er gledelig å se nye større grupper i barnefotballen.

I mars i år ble vi kvalifisert til kvalitetsklubb nivå 1. Kvalitetsklubb Nivå 1 er en sertifiseringsordning av klubber for å påse at utviklingsarbeidet i klubben vår er strukturert på en god måte. Det handler i stor grad å utdanne gode trenere og lagledere. Legge gode planer og tilrettelegge for mer frivillighet.

23 Mars hadde vi et storstilt arrangement for å feire at vi fikk tildelt diplom, flagg og blankett som bevis for at vi var en kvalitetsklubb. Alle gruppene var invitert i lag med ordfører og representanter for NFF.

I møte med de utfordringene vi står overfor i ungdomsfotballen fremover, vil det at vi er en godt strukturert klubb være avgjørende.

Ett av de områdene som er viktig for oss er å ha kompetente frivillige trenere og ledere. Derfor har vi i år hatt et stort fokus på kurs og utdanning. Vi er helt sikre på at det er viktig å ha frivillige med kompetanse. Derfor tilbyr vi gratis kurs i regi av NFF til alle våre frivillige.

Det er gledelig å se at trenere som har gått gradene i klubben, virkelig har lykkes utenfor klubben også. Øyvind Hansen startet som trener i Solid som 14 åring. Deretter gått gradene som trener på forskjellige lag. Han utdannet seg som UEFA B trener i Solid, og deretter som trenerveileder. I oktober i år signerte han kontrakt som heltidstrener for Sting-Titans Soccer i Dallas, USA. Vi håper dette kan gi inspirasjon til andre som vil satse på en trenerkarriere i Solid.

Frivillige trenere og lagledere er selve ryggraden i klubben vår. Uten den innsatsen de gjør hver eneste dag hadde ikke Solid eksistert. Dette er mennesker som gir av sin fritid, for at våre barn og unge skal ha en meningsfylt fritid under sunne forhold. Det er disse som skaper tilhørighet, vennskap og idrettsglede for våre spillere. De er viktige for den enkelte spiller, klubben, lokalsamfunnet og folkehelsen.

Derfor ønsker vi å utrykke stor takknemlighet for arbeidet De gjør.

I år har det vært et stort landsomfattende søkelys på kostnadene i fotballen. En opplever at flere og flere faller utenfor på grunn av høye kostnader knyttet til idretten.
Det å spille organisert fotball koster penger. Klubben må dekke utgifter til drakter, utstyr, anlegg, dommere, kurs, avgifter og transport.
I tillegg kommer personlige kostnader til cuper, sosiale tiltak og utstyr.
For mange familier kan dette være uoppnåelige kostnader.

Derfor har vi i år gjort noen grep for å se om kan demme opp om denne utviklingen. Ett av disse tiltakene er Solids rekruttering og inkluderingsprosjekt. Dette er et 3årig prosjekt hvor vi har fått lokale bedrifter til å finansiere treningsavgiften de første 1,5 året for barn i første klasse. Målet er å få flere barn til å starte med fotball, og en tanke om at når barna er blitt medlemmer i klubben, er det lettere å informere om muligheter som ligger i Solidfondet og andre støtteordninger.

Vi kan med hånden på hjertet si til alle førsteklassinger at det eneste de trenger å ha med seg på trening i Solid, er et ønske om å spille fotball. Så ordner vi resten i samarbeid med foreldrene.

Grunnen til at vi kan sette i gang slike tiltak er at vi har noen svært dedikerte frivillige som arbeider med inntektene til klubben. Ved siden av treningsavgifter og offentlige tilskudd er de største inntektskildene til Solid fotball; Eat Move Sleep Cup, Sponsorer, Solidaviso, Julekalenderen og St. Hans lotteriet.
Dette er arrangementer og merkevarer som kan oppsummeres med 2 ord. Kvalitet og Kontinuitet.

Eat Move Sleep cupen vår har et godt rykte i fotballfamilien. Grunnen ligger mye i den kontinuiteten vi finner i arrangement gruppen. Der mange enkeltpersoner og familier, stiller opp år etter år. Det samme kan en si om de andre inntektskildene. Vi er heldige som har slike personer tilknyttet klubben.

Dette er inntektskilder som er helt avgjørende for at vi kan gi et tilbud til absolutt alle som vil.

Vi er også heldige som har et næringsliv på Stord som ser verdien av klubben vår. Vår opplevelse når vi banker på døren for å få finansiert ulike tiltak i klubben, er at de gir etter evne. De ser at arbeidet som blir gjort i klubben vår også er viktig for Deres ansatte og kunder.

Vi vil derfor takke alle de som arbeider med dette hele året igjennom. Dere betyr enormt for barn og unge i bydelen.

Stjernelaget vårt har hatt sine første turneringer utenfor Sunnhordland i år. Laget er med i stjerneserien i Hordaland. Ingen i Europa er bedre på tilrettelagt fotball enn Hordaland. Beviset på dette kom i september, da serien ble tildelt UEFA Grassroots Award.
Dette er Solidstjernene en del av.

I 2020 er Solid 75 år. Dette vil bli markert med flere arrangement og jubileumsbok. Alt sammen arrangert av frivillige. 4. januar samler vi et 20 talls frivillige fra styre og utvalg for å stake ut kursen for jubileums-sesongen 2020.

Om jeg skal komme med et ønske for jubileumsåret må det være at flere ser verdien av å jobbe sammen for å skape gode, sunne og inkluderende miljøer for våre barn og unge i Sagvåg.

Så om du ikke har et nyttårsforsett, så håper jeg det blir at du skal melde deg som frivillig i Solid Fotball.

God Jul og Godt Nytt år

Hilsen

Torleif Værøy

Leiar
Solid Fotball