Saker:

 

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Val av ordstyrar
  4. Val av referent
  5. Val av to personar til å underteikna protokoll
  6. Godkjenning av «Håndboka» slik den føreligg
  7. Fastsetjing av treningsavgift for 2020
  8. Val