Om Idrettslaget Solid

Namn: Idrettslaget Solid

Stifta: 25. august 1945

Idrettar: Fotball, Handball, Turn, Symjing og friidrett (mosjon)

E-postadresse: styret@ilsolid.no eller post@ilsolid.no

Nettside: https://ilsolid.no

Organisasjonsnummer: 983 839 509

Postadresse: Postboks 74, 5408 Sagvåg

Besøksadresse: Åsamyrvegen 45, Nysæter Idrettsplass, 5415 Stord

Bankkonto (hovudlaget): 3520 54 06423

Klubben sitt styre: https://ilsolid.no/category/143

Kontaktpersonar:

 


 

Teken opp som medlem i Norges idrettsforbund (NIF)

Registrert tilknyting til Vestland Idrettskrets

Registrert tilknyting til Stord idrettsråd

Registrert tilknyting til Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Gymnastikk- og Turnforbund, Norges Svømmeforbund og Norges Friidrettsforbund

IL Solid er sjølveigande og frittståande idrettslag med utelukkande personlege medlemer. Solid sitt føremål er å driva idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF) og gjennom kameratskap og samarbeid fremja idrett på alle nivå.

 

Arbeidet skal pregast av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

All idrettsleg aktivitet skal byggja på grunnverdiar som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Solid sitt slagord er: ”IL SOLID – Rein glede!”

 
Tilbake