Klubbhandbok for IL Solid

Klubbhandboka skal svare på dei viktigaste spørsmåla om klubben og gjere det enkelt å finne ut kva som gjeld internt i klubben. Ho skal sikre at det er kontinuitet i det som blir bestemt og gjort.

Klubbhandboka er laga av arbeidsutvalet i Idrettslaget Solid og blir oppdatert fortløpande.

Handboka skal vera eit levande arbeidsverktøy for alle medlem, utøvarar, foreldre, styret, komitear, utval, tilsatte, trenarar og dommarar i klubben vår.

Handboka skal nyttast til å forstå og kommunisere kva som er viktig i klubben vår, kven me er og kva målgruppe me er til for.

Innhald

Klubbinformasjon        
 - Klubben si lov        
Visjon og verdiarbeid        
 - Verdiarbeid fotball        
 - Verdiarbeid symjegruppa        
Organisering        
 - Styret        
 - Fotballgruppa        
 - Symjegruppa        
 - Turngruppa        
 - Handballgruppa        
 - Allidrettsgruppa        
Medlemskap        
Aktivitetstilbod        
 - Fotball        
 - Handball        
 - Turn og gymnastikk        
 - Mosjon/friidrett        
 - Symjing        
 - Allidrett        
 - Arrangement        
Til deg som er...        
 - Utøvar        
 - Forelder        
 - Trenar/instruktør        
 - Lagleiar / oppmann        
 - Kampvert        
 - Styremedlem        
 - Ansvarleg for dugnadsarbeid og sponsing        
 - Gruppestyremedlem        
Helse, miljø og tryggleik        
 - Trafikktryggleik        
 - Beredskapsplan for forebygging og handtering av overgrep og trakassering        
 - Kriseplan        
Klubbdrift        
 - Økonomi        
 - Årshjul        
 - Forsikringar        
 - Kurs og utdanning        
 - Medlemshandtering        
 - Dugnad og frivillig arbeid        
 - Politiattestar        
 - Antidopingarbeid        
 - Kommunikasjon        
 - Anlegg og utstyr        
 - Utmerkingar og æresmerker        
 - Retningslinjer        
 - Fair Play        
Malar og døme        
Tilbake