Klubbhandbok for IL Solid

Klubbhandboka skal svare på dei viktigaste spørsmåla om klubben og gjere det enkelt å finne ut kva som gjeld internt i klubben. Ho skal sikre at det er kontinuitet i det som blir bestemt og gjort.

Klubbhandboka er laga av arbeidsutvalet i Idrettslaget Solid og blir oppdatert fortløpande.

Handboka skal vera eit levande arbeidsverktøy for alle medlem, utøvarar, foreldre, styret, komitear, utval, tilsatte, trenarar og dommarar i klubben vår.

Handboka skal nyttast til å forstå og kommunisere kva som er viktig i klubben vår, kven me er og kva målgruppe me er til for.

Innhald

Klubbinformasjon        
 - Klubben si lov        
Visjon og verdiarbeid        
 - Verdiarbeid fotball        
 - Verdiarbeid symjegruppa        
Organisering        
Medlemskap        
Aktivitetstilbod        
 - Fotball        
 - Handball        
 - Turn og gymnastikk        
 - Mosjon/friidrett        
 - Symjing        
 - Arrangement        
Til deg som er...        
 - Utøvar        
 - Forelder        
Klubbdrift        
 - Økonomi        
Malar og døme        
Tilbake