Internkommunikasjon i turngruppa skjer via Spond-appen. 

Er du ikkje medlem i turngruppa, ta kontakt med oss på turn@ilsolid.no