Sportsplanen skal være retningsgivende for hvordan lagene gjennomfører treninger og kamper gjennom sesongen. Hensikten med dette er at vi i klubben skal få en felles forståelse for hvordan vår klubb skal utøve den sportslige aktiviteten gjennom sesongen….»Den røde tråden»