Ved kommentarer eller endring av treningstider, kontakt Maren Mettälä-Larsson.

Ved behov for innetrening lager hvert lag egne avtaler med barneskulene.