Ved kommentarer eller endring av treningstider, kontakt Maren Mettälä-Larsson.

Ved behov for innetrening lager hvert lag egne avtaler med barneskulene. For treningstider på Nysæter ungdomsskule, kontakt Lene Larsen Clausen.