Det vert felles joggeturar kvar mandag klokka 1915, med oppmøte ved Solidhuset. 

Me tilpassar tempo og distanse ut frå kven som kjem. I utgangspunktet joggar me 5-6 km i roleg tempo.


Ein treng ikkje vera medlem i IL Solid for å vera med, men dersom ein er interessert i å melda seg inn i friidrettsgruppa kan ein gjere dette her: Innmeldingsskjema