Torleif Værøy  Fotballeiar 99570251
Grethe Fadnes  Leiar Barne- og ungdomsgruppa 41201608
Stig Ørjan Heimro  Sportsleg leiar 95187810
Evy Dybvik Fosse  Medlemsregister 91521895
Heidi Gundersen  Utlån av bane & Solidståvo/dugnadskoordinator 47386425
Lise Karin Aarre  Fair Play utvalet 90025311
Lene Larsen Clausen  Barnefotballkontakt 95463877
Leif Ottar Heimro  Utstyr 45411918
Jane Odland  Dommaransvarleg 7`ar og 5`ar 92479959
Line Marie Hansen  Dommaransvarleg 7`ar og 5`ar    45397241
Øyvind Hansen  Trenarveileder barnefotball 45221517
Kari Aasheim Utdanningsansvarlig 99603603
Holger Peitisch Rekneskap 41850367
Solidhuset v/ Rita Tranøy   53494601  90963612