Torleif Værøy  Fotballeiar 99570251
Grethe Fadnes  Leiar Barne- og ungdomsgruppa 41201608
Andrè Valvatne  Sportsleg leiar 92621105
Heidi Gundersen  Utlån av bane & Solidståvo/dugnadskoordinator 47386425
Lise Karin Aarre  Fair Play utvalet 90025311
Lene Larsen Clausen  Barnefotballkontakt 95463877
Leif Ottar Heimro  Utstyr 45411918
Jane Odland  Dommaransvarleg 7`ar og 5`ar 92479959
Line Marie Hansen  Dommaransvarleg 7`ar og 5`ar    45397241
Dagfinn Kolbjørnsen  Trenarveileder  91120575
Trygve Kvarven  Trenarveileder 45838712
Holger Peitisch  Rekneskap 41850367
Solidhuset v/ Rita Tranøy   53494601  90963612