Sportsleg utval

Stig Ørjan Heimro er Sportsleg leiar og ansvarleg for å lede møtene i sportsleg utval. Les meir om oppgåvene til sprtsleg utval under.
Les meir

Kontakt fotballgruppa

Nedanfor er ei oversikt over kontaktpersonar i fotballgruppa.
Les meir