Om du legg IL Solid til som din Grasrotmottakar vil delar av innsatsen din gå direkte til klubben, utan at det går ut over innsatsen eller premien din. Med andre ord er det gratis for deg, men samtidig utruleg viktig for oss.

IL Solid er basert på frivillighet og Grasrodandelen står for ein viktig del av inntektene til klubben. Til sjuande og sist er dette pengar som kjem alle medlema til gode.

Me oppmodar deg difor til å knytte IL Solid som Grasrotmottakar allereie i dag. Ta ein prat med kommisjonæren din eller besøk profilen vår hos Norsk Tipping og trykk Tilknytt.