Solid er sjølveigande og frittståande idrettslag med utelukkande personlege medlemer. Solid sitt føremål er å driva idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF) og gjennom kameratskap og samarbeid fremja idrett på alle nivå.

Arbeidet skal pregast av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

All idrettsleg aktivitet skal byggja på grunnverdiar som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Solid sitt slagord er: ”IL SOLID – Rein glede!”